POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych nam danych informujemy iż stale kontrolujemy ich wykorzystywanie i zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VENTANA PROPERTIES Anna Lopez Parra z siedzibą w Warszawie, ul. Niewinna 9/1, 02-995 Warszawa, REGON:140964880, NIP: 5361567914, dalej nazwana: VENTANA PROPERTIES lub Administrator.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez e-mail: biuro@ventanaproperties.pl

3. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis Internetowy VENTANA PROPERTIES realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach i chatboxach informacji oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.

4. KATEGORIE POZYSKIWANYCH DANYCH

Serwis Internetowy VENTANA PROPERTIES przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe podane w formularzach i chatboxach (imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości i zlecenia).

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Obsługa Pani/Pana zgłoszeń jako działań podjętych przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zapytania lub zgłoszenia.

b) Zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

c) Wykonanie usługi na Pani/Pana zlecenie w zakresie pośrednictwa w załatwieniu spraw urzędowych i innych dotyczących nieruchomości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Państwa sprawy, dotyczącej nieruchomości w Pani/Pana imieniu.

d) Obsługa formularzy kontaktowych i chatboxów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi kontaktu informacyjnego.

e) Podejmowanie działań marketingowych jako prawnie uzasadniony interes Administratora m.in. ponowny kontakt telefoniczny celem przedstawienia Pani/Panu oferty współpracy w ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

f) Subskrypcja newslettera Vente.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz dodatkowa zgoda Klienta na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną., tj. w celu wykonania Umowy o Subskrypcję Newsletter oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Subskrypcji newslettera Vente.

g) Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony Administratora przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

a) Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich zmiany, poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@ventanaproperties.pl
b) Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi kontaktu informacyjnego oraz przesyłania informacji handlowych – do momentu odwołania zgody.

8. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

a) Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez te osoby swoich zadań i obowiązków oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.

b) Inni Pośrednicy, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy o współpracy pomiędzy pośrednikami w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym również w ramach oprogramowania pracy pośrednika – Systemu MLS). Powyższe nie dotyczy danych osobowych klientów potencjalnych, których dane przetwarzane są w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej w ust. 3 pkt e) – te dane nie są udostępniane innym Pośrednikom. Poprzez umowę współadministrowania w systemie MLS, współpracujący Pośrednicy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych i zobowiązują się do spełnienia wynikających z obowiązujących przepisów obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.

c) Podmioty zewnętrzne świadczące usługi, którymi jest Pani/Pan zainteresowana/y, z którymi Administrator współpracuje (np. architekt wnętrz, doradca podatkowy, doradca kredytowy, deweloperzy) – przy czym Administrator przekazuje tym podmiotom Pani/Pana dane kontaktowe wyłącznie na Pani/Pana prośbę.

d) Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie będące właścicielem oprogramowania pracy pośrednika (System MLS), którego Administrator jest użytkownikiem; dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania się do przepisów, wykorzystywania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

e) Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym z wyłączeniem tych firm z którymi współpracuje VENTANA PROPERTIES w celu realizacji Państwa zlecenia, o ile Państwa zlecenie tego wymaga.

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Serwis Internetowy VENTANA PROPERTIES zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować w serwisie.

 

 

Wykorzystanie plików cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajduje się w naszej Polityce prywatności.W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę z Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce prywatności.T woja zgoda dotyczy następujących domen: ventanaproperties.eu,  ventanaproperties.pl

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, w jaki sposób strona internetowa działa, a także przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.

Jak wykorzystujemy pliki cookies

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies pierwszej i trzeciej strony w kilku celach. Własne pliki cookies są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.Pliki cookies stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, w jaki sposób strona internetowa działa, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie zapewniają lepsze i ulepszone doświadczenie użytkownika i pomoc w rozwijaniu przyszłych interakcji z naszą witryną.

Jakie rodzaje cookies wykorzystujemy

 • Niezbędne: Niektóre pliki cookies są niezbędne, abyś mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład te pliki cookie umożliwiają logowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka oraz bezpieczne dokonywanie transakcji.
 • Statystyka: Te pliki cookies przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga poprawy.
 • Marketing: Nasza strona internetowa wyświetla reklamy. Te pliki cookie służą do personalizacji reklam, które Ci pokazujemy, tak aby były dla Ciebie interesujące. Te pliki cookies pomagają nam również śledzić skuteczność tych kampanii reklamowych.Informacje przechowywane w tych plikach cookies mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam w innych witrynach w przeglądarce.
 • Funkcjonalne: Są to pliki cookie, które pomagają w niektórych mniej istotnych funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcjonalności te obejmują osadzanie treści, takich jak filmy lub udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych.
 • Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać Twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, dzięki czemu masz lepsze i wydajniejsze wrażenia podczas przyszłych wizyt na stronie.
 • Gromadzenie innych danych: Na naszym serwisie możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

  Poniżej szczegółowe informacje dotyczące plików cookies.

  CookieDescription
  cookielawinfo-checkbox-analyticsTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka”.
  cookielawinfo-checkbox-functionalPlik cookie jest ustawiany przez zgodę na pliki cookie RODO (GDPR), aby rejestrować zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.
  cookielawinfo-checkbox-necessaryTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.
  cookielawinfo-checkbox-othersTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne".
  cookielawinfo-checkbox-performanceTen plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”.
  viewed_cookie_policyPlik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Jak można zarządzać plikami „cookies” 

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć w „Politykę prywatności i plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody. Oprócz tego różne przeglądarki udostępniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Proszę mieć na uwadze, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.